PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Çocuğu Ölen Ana ve Babaya SGK Nasıl Maaş Bağlar? (25.05.2022)

Genel olarak çalışanlar, belli bir yaşa geldiklerinde gerekli prim ve sigortalılık sürelerini tamamlamaları hâlinde yaştan...
ayrıntılar için tıklayın

Şans Oyunları Vergisi, Konuları ve Vergilendirme Süreci (24.05.2022)

Son birkaç senede ülkemizde ve dünyada şans oyunları oynama oranının arttığı gözle görülebilmektedir. Bu durumun...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık İzinde Nelere Dikkat Edilmeli ? (24.05.2022)

Yıllık izin döneminin gelmesiyle birlikte okurlarımızdan da bu konuda sorular gelmeye başladı. Her çalışanın...
ayrıntılar için tıklayın

Kur Korumalı Mevduat Hesabı İstisnasında YMM Tasdiki Zorunluluğu (24.05.2022)

Ekonomist ve maliyecilerinin günümüzde en çok izledikleri ve ilgilendikleri konulardan birisi de kur korumalı mevduat...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Muafiyetinde Brüt Alan Hesabı (24.05.2022)

2014 yılından bu yana Ankara'da bir sitede kendi evimde oturmaktayım. Türkiye sınırları dahilinde başka bir evim yok...
ayrıntılar için tıklayın

Bilirkişilik Şartlarını Biliyor musunuz? (23.05.2022)

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 18. maddesine dayanılarak, 3 Ağustos 2017 tarihli 30143 sayılı Resmî Gazete’ de...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisinde 3 Puan Düşük Vergilenebilme İmkanı (23.05.2022)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 2020 ve 2022 yıllarında yapılan iki değişiklikle, önce finansal sektörde faaliyet gösteren...
ayrıntılar için tıklayın

İş Dünyası 400 Milyarı Aşan Devir KDV’nin Peşinde (23.05.2022)

Banka kredilerine ulaşmada sıkıntı yaşayan şirketlerin aklına haklı olarak gelen ilk şey, piyasadan olan alacakları...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No: 319) (23.05.2022)

1) 193 sayılı Kanun’un 61’inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet...
ayrıntılar için tıklayın

Malul Aylığı Alırken Çalışmaya Başlanırsa... (23.05.2022)

Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Şimdi sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum...
ayrıntılar için tıklayın

14 Milyona Yaklaşan Emekliye Bağlanan Maaşlara İlişkin Göze Çarpanlar (23.05.2022)

Emeklilerimizin sayısının 14 milyona ulaşmasına çok az kaldı. Nüfusumuzun yaşlanma sürecinin de gittikçe artması...
ayrıntılar için tıklayın

Gurbetçiler Türkiye’deki 40 Milyar Euro’sunu Çekerse Ne Olur? (23.05.2022)

Köşemde son üç yılda yazdığım birçok yazımda “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi Anlaşmasının” yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Yeniden Yapılandırmaya Niçin Yeterli Talep Yok!!! (21.05.2022)

Tüm dünya da ekonomik bir darboğaz yaşanılmaktadır. Ülkemiz de ise, dünya genelinden ve ülkemiz özelinden kaynaklanan...
ayrıntılar için tıklayın

Anonim Şirkette Ağır Yetersayılar İle Genel Kurul Kararı Alınması (21.05.2022)

Ortaklar arasında yapılmış bir sözleşme niteliğinde olan anonim şirketin esas sözleşmesinin, kuruluşu müteakip, zaman...
ayrıntılar için tıklayın

Öğretmenlik Kariyer Adımları ve Sınavlarında En Çok Merak Edilenler Netleşti! (21.05.2022)

2021 yılının son günü yılbaşı akşamında “Öğretmenlik Meslek Kanunu” yasa teklifinin TBMM’ye resmen intikal ettirildiğini...
ayrıntılar için tıklayın

Memuriyet Süresi İçin Kıdem Tazminatı, Emekli İkramiyesi (21.05.2022)

1993 Eylül ayında başladığım memuriyette, yaklaşık 12 yıl hizmet süresi sonrası 2005 Aralık ayında istifa ederek özel...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsil Edilemeyen Vergiler 431 Milyar Türk Lirası Oldu (20.05.2022)

Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de...
ayrıntılar için tıklayın

6111 ve 7103 Teşvikinden Farklı İşyerinden Borcu Olan İşverenler De Yararlanabilir (20.05.2022)

Bir mükellefimizin farklı şehirlerde 8 ayrı işyeri dosyası var. Bina inşaatı yaptıkları iki dosyada borçları olmamasına...
ayrıntılar için tıklayın

Ücret Kavramı ve Mal Edilmesi (20.05.2022)

5510 sayılı kanunun 3. maddesinde ücret, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara...
ayrıntılar için tıklayın

Halka Arz Edilen / Edilecek Firmalar İçin Çifte Kurumlar Vergisi Avantajı (20.05.2022)

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar...
ayrıntılar için tıklayın

Akaryakıt Dışı Faaliyetlerden De Teminat İstenmesi Şirketleri Mağdur Edecektir (18.05.2022)

V.U.K Genel Tebliği 531 ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

1 Puanlık Kurumlar Vergisi Oran İndiriminde Faaliyet Geliri Tanımı (18.05.2022)

22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

Güneş Kremi, Lens ve Gözlük Bedellerini SGK Karşılar Mı? (18.05.2022)

Sosyal Güvenlik Kurumu, şemsiyesi altında yer alan kişilerin, sağlıklı kalmaları, hastalanmaları hâlinde sağlıklarını...
ayrıntılar için tıklayın

Çağrı Üzerine Çalışma (17.05.2022)

İş Kanunu esas itibariyle esnek çalışma düzenine uygun bir çalışma rejimine sahip değildir. Çalışma şekli ana hatlarıyla...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri (17.05.2022)

Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir. Bir başka deyişle...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Farkını Ben De Alacak Mıyım? (17.05.2022)

4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan...
ayrıntılar için tıklayın

İş Kazasında Manevi Tazminat Hakkı Var mıdır? (16.05.2022)

Değişen teknoloji, sanayi, bilim sonucu iş kazası veya meslek hastalığına dayanan davalar giderek artmakta. Buna bağlı...
ayrıntılar için tıklayın

İşveren SGK Temsilciliğinden Nasıl Faydalanacak? (16.05.2022)

SGK, özel sektör işverenlerinin talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, işlemlerinin hızlıca sonuçlandırılması...
ayrıntılar için tıklayın

Şüpheli Alacaklar (16.05.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesi gereği olarak; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi...
ayrıntılar için tıklayın

SSK Emekli Aylığı Nasıl Hesaplanır? (16.05.2022)

Geçtiğimiz gün SGK emekliliğinde işe giriş tarihinin önemi ve emeklilik şartları ile yaşının tespitini yazmıştım...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketler 2022 Kazançlarından Hangi Oranda Vergi Ödeyecek? (16.05.2022)

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre 2022 yılında yaklaşık 1,430 trilyon TL brüt vergi toplanacaktır...
ayrıntılar için tıklayın

Müjde; Tevkifat KDV İadelerinde Ödeme Şartı Kalktı (16.05.2022)

Evet, yanlış okumadınız, haftanın ilk müjdesi bizden, KDV tevkifat iadelerinde ödeme şartı kalktı! Maliye, KDV tevkifat...
ayrıntılar için tıklayın

Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu (16.05.2022)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretsiz İzinleri Kullandırmayan İşveren Hem Ceza Hem De Tazminat Öder! (16.05.2022)

İş hukukumuzda çalışanların herhangi bir ücret almadan izin kullanmalarına yönelik sınırlı sayıda düzenleme bulunmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Satılan Vatandaşlık Sayısı: 25.969 (16.05.2022)

Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak bilinemeyen mülteci veya...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi İndirimi Hakkıyla Emeklilik (16.05.2022)

Özel bir bankada 17 yıl 5 aydır (6.270 gün) çalışmaktayım. SSK, Bağ-Kur değil, kendi vakfımıza bağlıyız...
ayrıntılar için tıklayın

Engelliler!.. Bu Haklarınızdan Faydalanabiliyor Musunuz? (14.05.2022)

Dünyada çok sayıda ülkede olduğu gibi ülkemizde de 10 Mayıs ve 16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Ek Göstergeden Yararlanmak İçin Ne Zaman Emekli Olmalıyım? (14.05.2022)

1/4 derece/kademede görev yapan bir öğretmenim. 2023 Ocak ayında emekli olduğumda 3.600 ek göstergeden yararlanabilecek...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret 5 Bin 500 Lira Olur Mu? (13.05.2022)

Geçtiğimiz yıl sonunda %36’lık enflasyonda %51 oranında asgari ücrete artış yapılmıştı. 2022 Nisan ayı enflasyon rakamına...
ayrıntılar için tıklayın

SSK Emekli Aylığı Nasıl Hesaplanır? (13.05.2022)

Geçtiğimiz gün SGK emekliliğinde işe giriş tarihinin önemi ve emeklilik şartları ile yaşının tespitini yazmıştım...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketler 2022 Kazançlarından Hangi Oranda Vergi Ödeyecek? (13.05.2022)

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre 2022 yılında yaklaşık 1,430 trilyon TL brüt vergi toplanacaktır...
ayrıntılar için tıklayın

Engelli SSK’lıların Emekliliği (13.05.2022)

Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası...
ayrıntılar için tıklayın

Gönüllü Olarak Ücretsiz Çalışan Kişi Sigortalı Sayılır Mı? (13.05.2022)

Okulumuzun futbol takımını çalıştıran emekli bir kişi haftada iki gün ikişer saat okula geliyor. Bu işi gönüllü olarak..
ayrıntılar için tıklayın

Emekliler, Emlak Vergisi Ödemeyebilir… (13.05.2022)

Emlak Vergisi'nde 2022 yılı 1. taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2022'de sona eriyor. Bu yıl ödenecek Emlak Vergisi tutarı...
ayrıntılar için tıklayın

KDV’de İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması (12.05.2022)

Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan sorgulamalarda ortaya...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri (12.05.2022)

Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir. Bir başka deyişle...
ayrıntılar için tıklayın

Engelliler Haftasında Çözüm Bekleyen Sorunlar (11.05.2022)

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketin Avatarı Adına Fatura Düzenlenecek Mi? (11.05.2022)

Metaverse ve vergi sistemine ilişkin yazıları okuyunca ve Youtube sunumlarını izleyince, sorular ve cevaplar kafamda...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilikten Sonra Yeniden Çalışmayı Düşünenlere Yol Haritası (11.05.2022)

Emeklilik, kadın-erkek tüm çalışanların en büyük arzusudur. Ancak gerek küresel gerekse iç ekonomik şartlardan kaynaklı...
ayrıntılar için tıklayın

Demir-Çelik Sektöründe Sahte Faturaya Son (11.05.2022)

Köşemde 04.01.2021 tarihinde “Demir ticaretinde yılda 2 milyar dolar vergi kaybı” başlıklı yazımı okumuştunuz...
ayrıntılar için tıklayın

Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar (10.05.2022)

İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı bildirim yükümlülükleri açısından özellikli bir aydır. Bu Duyurumuz söz konusu...
ayrıntılar için tıklayın

SSK Emekli Aylığı Bağlanmasında İşe Giriş Tarihinin Önemi? (10.05.2022)

SGK, şartları sağlayan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmakta veya şartları sağlamayanlara ise prim iadesi kapsamında...
ayrıntılar için tıklayın

Naylon Fatura Kullananlar ve Düzenleyenler İçin Cezaların Orantısızlığı (10.05.2022)

Türk vergi sisteminde vergi kaçakçılığı suçu Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesi hükmü ile düzenlenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilerde Sıfır Oranlı Emlâk Vergisi (10.05.2022)

Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

Yetim Aylığında Sigortalılık Statüleri Belirleyici Oluyor (09.05.2022)

Ben Emekli Sandığı emeklisiyim, babam da Bağ-Kur emeklisiydi (vefatı 1984). Bu durumda benim babamdan da aylık alma hakkım...
ayrıntılar için tıklayın

Kur Korumalı Mevduat, Faiz, Enflasyon (09.05.2022)

Ekonomide içerisinden geçmekte olduğumuz dönemde gerek dünya konjonktürü gerekse ülkemiz açısından bir hayli ilginç...
ayrıntılar için tıklayın

Tarımsal Destekleme Ödemeleri (09.05.2022)

7338 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Mükerrer 20/C maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından...
ayrıntılar için tıklayın

Daha Az Geçici Vergi Ödemek İçin Yeniden Değerleme Yapmayı Unutmayın (09.05.2022)

Öncelikle şunu ifade edelim. Yeniden değerleme uygulaması biraz kafa karışıklığı yarattı. Kafa karışıklığının temelinde...
ayrıntılar için tıklayın

Grup Şirketlerde Dövizle Borçlanmak Mümkün Mü? (09.05.2022)

Evet, bugünkü yazımız grup şirketlerde grup içi dövizle borçlanma yasağı ile ilgili. Aslında bu yeni bir konu değil...
ayrıntılar için tıklayın

Dijital Hizmet Vergisi (09.05.2022)

1) Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir. Şöyle ki...
ayrıntılar için tıklayın