PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)

Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)

7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)

Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)

Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında (11.06.2018)

7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesi Gereği Hurdaya Çıkarılacak Araçlar Hakkında Duyuru (11.06.2018)

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ (11.06.2018)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) (11.06.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50) (11.06.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (11.06.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına (10.06.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 2018-19 Sayılı Genelge ile Açıklandı (09.06.2018)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (09.06.2018)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma (09.06.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı Hazırlandı. (08.06.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) Taslağı Hazırlandı (08.06.2018)

6728, 7103 ve 7104 Sayılı Kanunlar ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin KDV Uygulama Tebliği Değişikliği (08.06.2018)

MUH, MUHGVK281 ve MUHSGK Beyannamelerinde Değişiklik (08.06.2018)

SGK Genelgesi 2018/19 (7143 Sayılı Kanun Yapılandırma) (08.06.2018)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.06.2018)

SGK’ya Olan Yükümlülüklerin Süresinde Yerine Getiren Borçlulara Son 1 Yıllık Borçlarını Taksitle Ödeme İmkanı Getirildi (07.06.2018)

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları (07.06.2018)

GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik (07.06.2018)

7103 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ – Taslak (06.06.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:50) Taslak (06.06.2018)

1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik; (05.06.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) (05.06.2018)

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1 (04.06.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (01.06.2018)

İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilmek Zorunda (01.06.2018)

SGK Genelgesi 2018/18 – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (01.06.2018)

Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (01.06.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (31.05.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (31.05.2018)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.05.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/a Maddesine (31.05.2018)

TÜRMOB Sirküler: Geriye Yönelik SGK Teşviklerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları (29.05.2018)

SGK Genelgesi 2018/17 – Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma (29.05.2018)

Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması (29.05.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) (29.05.2018)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) (29.05.2018)

İş Ve Meslek Danışmanlarının Atanma İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.05.2018)

7143 Sayılı Yasadan Yararlanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır? (28.05.2018)

Makina ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması (28.05.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (27.05.2018)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar BKK 2018/11597 (26.05.2018)

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (26.05.2018)

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) (26.05.2018)

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı. (25.05.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498) (25.05.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497) (25.05.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496) (25.05.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495) (25.05.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494) (25.05.2018)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.05.2018)

GİB Yeniden Yapılandırma Duyurusu (24.05.2018)

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123 (24.05.2018)

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122 (24.05.2018)

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik (24.05.2018)

Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya Dair Duyuru (23.05.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (22.05.2018)

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı (22.05.2018)

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilmektedir (22.05.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)

Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar (21.05.2018)

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.05.2018)

Kömür Ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden (21.05.2018)

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine (21.05.2018)

SGK Online Banka Tahsilat Sistemi Duyurusu (19.05.2018)

Vergide Yapılandırma Başladı (18.05.2018)

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818 (18.05.2018)

Akaryakıt Ürünleri İçin ÖTV Düzenlemesi (17.05.2018)

Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik (17.05.2018)

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik (17.05.2018)

Bazı Taşıtların İmalinde Kullanılan (IV) Sayılı Listedeki Mallar İçin Ödenen ÖTV’nin İadesi (14.05.2018)

Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 4) (12.05.2018)

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması. (11.05.2018)

SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti (10.05.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetler İçin KDV Oranı İndirimi (10.05.2018)

Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerine Uygulanan KDV Oranı %8’e İndirildi (10.05.2018)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11658 (09.05.2018)

Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesi, Vergi Usul Kanununun Geçici 30. Maddesi, KDV Kanununun Geçici 39. Maddesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispeti ile Bazı Malların KDV Oranlarının ve ÖTV Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Yayımlandı. (08.05.2018)

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.05.2018)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizat (05.05.2018)

İşkolu Tespit Kararı (05.05.2018)

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik (04.05.2018)

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik (04.05.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (03.05.2018)

Defter-Beyan Sisteminde Yeni Değişiklikler Yapıldı (03.05.2018)

TÜRMOB: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi (03.05.2018)

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Uzatılması (02.05.2018)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11651 (28.04.2018)

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar BKK 2018/11608 (28.04.2018)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Devam Ediyor (1 Nisan - 30 Nisan) (26.04.2018)